TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND TP. Hải Phòng
Ký hiệu THP
Tên tiếng Anh Hai Phong University
Website https://dhhp.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hải Phòng
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 29/06/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 29/06/2023