TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Công Thương
Ký hiệu DDM
Tên tiếng Anh Quang Ninh University of Industry
Website https://qui.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Quảng Ninh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng