HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

Tên trường HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM
Loại hình cơ sở đào tạo Học viện
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Ký hiệu HTN
Tên tiếng Anh Vietnam Youth Academy
Website http://vya.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng