HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

Tên trường HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM
Loại hình cơ sở đào tạo Học viện
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Ký hiệu HPN
Tên tiếng Anh Vietnam Women's Academy
Website http://hvpnvn.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 22/09/2020
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 22/09/2025