TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DDK
Tên tiếng Anh University of Science and Technology - The University of Da Nang
Website http://dut.udn.vn/
Tỉnh, thành phố Đà Nẵng
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục HCERES
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 06/12/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 06/12/2022