TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Tư pháp
Ký hiệu LPH
Tên tiếng Anh Hanoi Law University
Website https://hlu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/03/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/03/2023