TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Ký hiệu DKS
Tên tiếng Anh Hanoi Procuratorate University
Website https://tks.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng