HỌC VIỆN TOÀ ÁN

Tên trường HỌC VIỆN TOÀ ÁN
Loại hình cơ sở đào tạo Học viện
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Toà án nhân dân tối cao
Ký hiệu HTA
Tên tiếng Anh Vietnam Court Academy
Website http://hvta.toaan.gov.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng