TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND TP. Cần Thơ
Ký hiệu KCC
Tên tiếng Anh Can Tho University of Technology
Website https://ctuet.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Cần Thơ
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-UD
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 19/01/2021
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 19/01/2026