TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu TKG
Tên tiếng Anh Kien Giang University
Website https://www.vnkgu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Kiên Giang
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-UD
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 20/7/2022
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 20/7/2027