TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DDT
Tên tiếng Anh Duy Tan University
Website https://duytan.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Đà Nẵng
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 20/02/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 20/02/2022