TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Ký hiệu PVU
Tên tiếng Anh PetroVietnam University
Website https://www.pvu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 04/06/2020
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 04/06/2025