TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu BVU
Tên tiếng Anh Ba Ria - Vung Tau University
Website https://bvu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 16/09/2019
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 16/09/2024