HỌC VIỆN CÁN BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên trường HỌC VIỆN CÁN BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Loại hình cơ sở đào tạo Học viện
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND TP. Hồ Chí Minh
Ký hiệu HVC
Tên tiếng Anh Ho Chi Minh Cadre Academy
Website http://www.hocviencanbo.hochiminhcity.gov.vn/
Tỉnh, thành phố TP. Hồ Chí Minh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng