TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP. HỒ CHÍ MINH

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP. HỒ CHÍ MINH
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ký hiệu VHS
Tên tiếng Anh Ho Chi Minh City University of Culture
Website https://www.hcmuc.edu.vn/
Tỉnh, thành phố TP. Hồ Chí Minh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-HCM CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 04/08/2020
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 04/08/2025