TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ký hiệu VHH
Tên tiếng Anh Hanoi University of Culture
Website https://huc.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng