TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ký hiệu SKD
Tên tiếng Anh Hanoi Academy of Theatre and Cinema
Website http://skda.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 09/05/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 09/05/2022