TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DTA
Tên tiếng Anh Phenikaa University
Website https://phenikaa-uni.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 31/07/2020
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 31/07/2025