TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Nội Vụ
Ký hiệu DNV
Tên tiếng Anh Hanoi University of Home Affairs
Website http://huha.edu.vn
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 03/12/2020
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 03/12/2025