TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Tập đoàn Dệt may Việt Nam
Ký hiệu CCM
Tên tiếng Anh Hanoi Industrial Textile Garment University
Website http://hict.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 04/5/2022
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 04/5/2027