TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu TDV
Tên tiếng Anh Vinh University
Website http://vinhuni.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Nghệ An
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 09/06/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 09/06/2022