TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND TP. Hà Nội
Ký hiệu HNM
Tên tiếng Anh Hanoi Metropolitan Univerisity
Website https://hnmu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 08/10/2020
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 08/10/2025