TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu SPS
Tên tiếng Anh Ho Chi Minh City University of Education
Website https://hcmue.edu.vn/
Tỉnh, thành phố TP. Hồ Chí Minh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 14/05/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 14/05/2023