TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu SP2
Tên tiếng Anh Hanoi Pedagogical University 2
Website https://www.hpu2.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Vĩnh Phúc
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/03/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/03/2023