TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu SPH
Tên tiếng Anh Hanoi National University of Education
Website https://hnue.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 09/05/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 09/05/2022