TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND TP. Hồ Chí Minh
Ký hiệu SGD
Tên tiếng Anh Sai Gon University
Website https://sgu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố TP. Hồ Chí Minh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 29/03/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 29/03/2022