TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND tỉnh Thanh Hoá
Ký hiệu HDT
Tên tiếng Anh Hong Duc University
Website http://www.hdu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Thanh Hóa
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 09/06/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 09/06/2022