TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp
Ký hiệu QSB
Tên tiếng Anh VNUHCM - University of Technology
Website http://www.hcmut.edu.vn/
Tỉnh, thành phố TP. Hồ Chí Minh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục HCERES và AUN-QA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 06/12/2017 (HCERES) và 10/10/2017 (AUN-QA)
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 06/12/2022 (HCERES) và 10/09/2022 (AUN-QA)