ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

Tên trường ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Loại hình cơ sở đào tạo Đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp
Ký hiệu C
Tên tiếng Anh Vietnam National University, Ho Chi Minh City
Website https://vnuhcm.edu.vn/
Tỉnh, thành phố TP. Hồ Chí Minh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng