ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Tên trường ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Loại hình cơ sở đào tạo Đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp
Ký hiệu A
Tên tiếng Anh Vietnam National University, Hanoi
Website https://www.vnu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng