TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Ký hiệu DTT
Tên tiếng Anh Ton Duc Thang University
Website https://www.tdtu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố TP. Hồ Chí Minh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục HCERES
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 03/07/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 03/07/2023