TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND tỉnh Nghệ An
Ký hiệu YKV
Tên tiếng Anh Vinh Medical University
Website http://www.vmu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Nghệ An
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 26/05/2021
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 26/05/2026