TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND TP. Hồ Chí Minh
Ký hiệu TYS
Tên tiếng Anh Pham Ngoc Thach University of Medicine
Website https://www.pnt.edu.vn/
Tỉnh, thành phố TP. Hồ Chí Minh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-HCM CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 10/01/2023
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 10/01/2028