TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Y tế
Ký hiệu YTB
Tên tiếng Anh Thai Binh Medical University
Website http://tbump.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Thái Bình
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 29/06/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 29/06/2023