TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ký hiệu VLU
Tên tiếng Anh Vinh Long University of Technology Education
Website http://vlute.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Vĩnh Long
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-UD
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 02/03/2020
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 02/03/2025