TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ký hiệu SKV
Tên tiếng Anh Vinh University of Technology Education
Website http://spktvinh.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Nghệ An
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 15/08/2021
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 15/08/2026