TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu SKH
Tên tiếng Anh Hung Yen University of Technology and Education
Website http://utehy.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hưng Yên
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/03/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/03/2023