TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu NTT
Tên tiếng Anh Nguyen Tat Thanh University
Website https://ntt.edu.vn/
Tỉnh, thành phố TP. Hồ Chí Minh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-HCM CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 05/03/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 05/03/2022