ĐẠI HỌC HUẾ

Tên trường ĐẠI HỌC HUẾ
Loại hình cơ sở đào tạo Đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu D
Tên tiếng Anh Hue University
Website https://hueuni.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng