TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Xây dựng
Ký hiệu MTU
Tên tiếng Anh Mien Tay Construction University
Website http://www.mtu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Vĩnh Long
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-UD
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 25/05/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 24/05/2023