TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HOÁ

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HOÁ
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND tỉnh Thanh Hoá
Ký hiệu DVD
Tên tiếng Anh Thanh Hoa University of Culture, Sports and Tourism
Website http://www.dvtdt.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Thanh Hóa
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 15/04/2022
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 15/04/2027