TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ký hiệu TDB
Tên tiếng Anh Bac Ninh Sport University of Viet Nam
Website http://upes1.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Bắc Ninh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/03/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/03/2023