TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu TSN
Tên tiếng Anh Nha Trang University
Website http://www.ntu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Khánh Hoà
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-HCM CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 16/03/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 16/03/2023