TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu MTC
Tên tiếng Anh University of Industrial Fine Arts
Website http://mythuatcongnghiep.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng