TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu SPD
Tên tiếng Anh Dong Thap University
Website https://www.dthu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Đồng Tháp
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 09/08/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 09/08/2022