HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

Tên trường HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
Loại hình cơ sở đào tạo Học viện
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ký hiệu NVH
Tên tiếng Anh Viet Nam National Academy of Music
Website https://www.vnam.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng