HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

Tên trường HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ
Loại hình cơ sở đào tạo Học viện
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ký hiệu HVA
Tên tiếng Anh Hue Academy of Music
Website http://hocvienamnhachue.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng