Danh sách các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu đào tạo trình độ tiến sĩ, các trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân

Tìm kiếm:
STT Tên trường Ký hiệu Tỉnh, thành phố Loại hình cơ sở đào tạo Loại trường
1 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI BKA Hà Nội Đại học Công lập
2 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG E Đà Nẵng Đại học Công lập
3 ĐẠI HỌC HUẾ D Thừa Thiên Huế Đại học Công lập
4 ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH KSA TP. Hồ Chí Minh Đại học Công lập
5 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI A Hà Nội Đại học Công lập
6 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH C TP. Hồ Chí Minh Đại học Công lập
7 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN B Thái Nguyên Đại học Công lập
8 ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH YDS TP. Hồ Chí Minh Trường đại học Công lập
9 HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ HVA Thừa Thiên Huế Học viện Công lập
10 HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM NVH Hà Nội Học viện Công lập
11 HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN HBT Hà Nội Học viện Công lập
12 HỌC VIỆN CÁN BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HVC TP. Hồ Chí Minh Trường đào tạo, bồi dưỡng Công lập
13 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BVH Hà Nội Học viện Công lập
14 HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN HCP Hà Nội Học viện Công lập
15 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I HCC Hà Nội Trường đào tạo, bồi dưỡng Công lập