Gửi thông tin hỏi đáp

Đề nghị Bộ GDĐT phối hợp với Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn một số vấn đề như chế độ đối với giáo viên tham gia tập huấn chương trình GDPT mới, kinh phí phục vụ công tác lựa chọn sách giáo khoa ở địa phương

17/09/2021 In bài viết