Gửi thông tin hỏi đáp

Cử tri kiến nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét bỏ kỳ thi tuyển vào lớp 10 đối với học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở

08/10/2020 In bài viết

Cử tri kiến nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét bỏ kỳ thi tuyển vào lớp 10 đối với học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở; đồng thời, việc xét tuyển vào lớp 10 phải căn cứ theo điều kiện của từng vùng, miền để tránh phát sinh những hệ lụy không đáng có.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri thành phố Đà Nẵng, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

Tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông (Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT) quy định: “Tuyển sinh trung học phổ thông được tổ chức theo một trong ba phương thức sau: a) Xét tuyển: dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở trung học cơ sở của đối tượng tuyển sinh, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó; b) Thi tuyển; c) Kết hợp thi tuyển với xét tuyển”. Tại khoản 1 Điều 9 của Thông tư này quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cụ thể: “Chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh trung học phổ thông; Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh và quy định mức thu lệ phí tuyển sinh”.

Như vậy, việc lựa chọn phương thức tuyển sinh trung học phổ thông của địa phương thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định cụ thể phương thức tuyển sinh nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện của địa phương mình. Hiện nay, đã có một số địa phương cho phép các trường trung học phổ thông sử dụng phương thức xét tuyển học sinh đầu cấp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo